produkce

outdoor

 

Disponujeme sítí cca 3 500 ks reklamních ploch (billboardy, bigboardy, megaboardy, mosty, domovní štíty) po celé ČR. Na základě požadavku klienta vytvoříme přesnou strategii rovnoměrného rozmístění reklamních ploch v žádané lokalitě, případně po celé republice.
Ceny ploch se pohybují v rozmezí 4 - 22 tis. Kč/měsíc u billboardů (dle lokality), 30 - 80 tis. Kč/měsíc u větších formátů.

 

billboardy

Plochy standardních rozměrů 5,10 x 2,40 m lze v případě zájmu podle konkrétního výtvarného návrhu doplnit atypickými nástavbami, popřípadě i nasvítit či provést výstavbu na zakázku ve vámi určené lokalitě po získání příslušných povolení.

 

bigboardy

Plochy o rozměru 3,60 x 9,60 m lze také v případě zájmu podle konkrétního výtvarného návrhu doplnit atypickými nástavbami, popřípadě i nasvětlit či provést výstavbu na zakázku ve vámi určené lokalitě po získání příslušných povolení.

 

megaboardy

Do této skupiny patří reklamní plochy standardních formátů: 12 x 6 m a 24 x 8 m, popřípadě formáty nestandardní, plochy jednostranné i oboustranné (popřípadě sestavy dvou ploch do tvaru "V"). Všechny uvedené reklamní nosiče lze v případě zájmu doplnit podle výtvarného návrhu atypickými nástavbami, nasvětlit je či prosvětlit.

 

mostní plochy

Výrazný a účinný reklamní prvek na dálnicích, silnicích i ve městech. Reklamní nosiče se skládají z dílců, jejichž standardní rozměr je 3 x 1,25 m. Na mostech mohou být dílce osazeny jednotlivě, ale pro vyšší poutavost a účinnost bývají zpravidla umístěny minimálně dva vedle sebe.

Optimální účinnosti reklamy na mostních plochách dosahujeme řazením většího počtu mostních ploch vedle sebe, ideálně po celé délce římse mostů.

V určitých případech může být na plochy umístěna i atypická nástavba, zpravidla však pouze na horním okraji.

 

atypické plochy

různé tvary a nástavby

Nestandardní reklamní plochy, popřípadě i prostorové konstrukce nepravidelných tvarů a rozměrů. Běžně používané jsou následující druhy atypických reklamních ploch:

a) nástavby na klasické reklamní plochy, které reklamu zvýrazní a zvětší až o 0,5 m. Nástavby lze umístit na okraje reklamních ploch (vpravo nebo nahoru).

b) konstrukce s pohledovou (reklamní) plochou, jejíž obvyklá výška je 15 m a šířka 25 m

c) totemy - nedílná součást průmyslových či obchodních areálů - kovové konstrukce o výšce několik desítek metrů, na jejichž vrcholu lze upevnit světelnou reklamu, reklamní plochu či kombinaci uvedeného.
Tvar těchto ploch bývá často nepravidelný, uvnitř mohou být průzory. Reklamní motiv lze nasvětlit popř. prosvětlit, tímto se prodlužuje účinnost reklamy.

 

Quo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklama

Quo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklama
Quo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklama
Quo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklama
Quo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklama
Quo - reklamaQuo - reklamaQuo - reklama